Mikrovlnná sanace odstraní plíseň na zdi rychle a důkladně

Plíseň na zdi trápí mnoho českých domácností. Nejde jen o estetický problém, pokud dlouhodobě vdechujete výtrusy z těchto plísní, mohou u vás vzniknout různá onemocnění včetně alergických reakcí. Právě proto je tak důležité s plísní bojovat.

Velmi často se objevují plísně v koupelně, tam je totiž trvale vlhké prostředí, které se jim líbí. Právě nyní v podzimním období, kdy je vlhko všude kolem nás, málo větráme, hodně topíme, se mohou snadno rozšířit i do jiných místností.

Plíseň je vlastně houba, má ráda vlhkost a utěsněné prostory

Plíseň na zdi není nic jiného než houba, to, co vidíte na zdi, je konkrétně jemné bílé, černé či barevné podhoubí. Tato houba má moc ráda vlhkost, protože je tvořena z velké části z vody, líbí se jí omítka a zdivo, dřevo, plasty i sklo, má ráda tmu a utěsněné prostory. Právě proto se plíseň častokrát objeví jako reakce na nová nekvalitní plastová okna, která místnost úplně utěsní.

Co naopak nemá ráda, je čerstvý vzduch, sluneční světlo a sucho. Pokud se jí chcete zbavit, můžete vyzkoušet následující rady:

 1. často větrejte,
 2. roztahujte žaluzie, aby k vám do místností mohlo světlo,
 3. nesušte prádlo v nevětrané místnosti,
 4. odsuňte nábytek ode zdí, aby zdi mohly dýchat.

Existují také speciální přípravky proti plísním, jež obvykle stačí nastříkat na postižené místo. Někdy však ani tyto rady a chemické dezinfekce nepomohou. Problém bývá zakořeněný daleko hlouběji a je potřeba pozvat si odborníky, kteří váš dům pořádně vysuší.

Jednou z variant je mikrovlnná sanace

Jestliže se s plísní v domácnosti, kanceláři či jiných prostorách potýkáte dlouhodobě, je na místě zavolat odborníky na tzv. sanaci zdiva. Zdivo odborně vysuší, a jelikož plíseň potřebuje vlhko, z vašeho domova zmizí.

Způsobů sanace vlhkého zdiva a dřeva je vícero, jedním z nich je mikrovlnná sanace. Funguje podobně jako vaše mikrovlnka, jen se v tomto případě neohřívá vaše večeře, nýbrž zeď. Materiál ozařovaný mikrovlnami se rovnoměrně vysuší a spolu s ním vyschnou i plísně tvořené z většiny vodou.

Oproti jiným metodám mikrovlnná sanace dřeva značně vyniká:

 • funguje daleko rychleji,
 • neničí strukturu materiálu,
 • není cenově nedostupná,
 • nepoužívá žádnou chemii,
 • nemění vzhled ani vlastnosti materiálu.

Mikrovlnná sanace se dá provádět v jakémkoliv ročním období za jakýchkoliv teplot. Proto řešte odstranění plísně v bytu klidně hned. Čím dříve se jí zbavíte, tím dříve budete zase dýchat zdravý vzduch.

Stavby je potřeba chránit nejen před hmyzem a houbami

Vaši nemovitost neohrožují jen dřevokazné houby a dřevokazný hmyz. Nebezpečí hrozí pochopitelně i ze stran živlů: naštěstí konkrétně před ohněm existuje poměrně solidní prevence — protipožární nátěry.

Jste-li majitelem nemovitosti, obzvláště takové, kde se nachází například sídlo firmy, musíte ze zákona být schopní prokázat, že jste v rámci protipožární ochrany udělali maximum opatření. To znamená nejen vyvěšené protipožární předpisy a školení zaměstnanců, ale mimo jiné také zabezpečení dřevěných a/nebo ocelových konstrukcí stavby protipožárními nátěry.

Nátěry dřevěných konstrukcí staveb

Chaty, chalupy ale i veškeré další stavby s částečnou nebo úplnou dřevěnou konstrukcí budou rozhodně potřebovat aplikaci protipožárního nátěru. Ten sice není kouzelný, a tak neučiní dřevo zcela nehořlavým, ale obalí jej ochrannou vrstvou, která pak slouží jako izolace. Pokud by došlo k požáru, promění se tato vrstva vlivem tepla v hustou nehořlavou izolační pěnu. Ta následně oddálí ničivé účinky ohně a sálavého tepla, což pro vás znamená více času a tím i větší naději na uhašení požáru.

Nemusíte se bát, že by protipožární nátěr nějak změnil vzhled dřevěných částí vaší stavby. Většina nátěrů je průhledných a kresba dřeva je pod nimi i nadále vidět.

Nátěry ocelových konstrukcí

Ocel se od dřeva pochopitelně zcela diametrálně liší — a to nejen vzhledově, ale i svým chováním při požáru. Zatímco dřevo hoří a uhelnatí, ocel se roztéká, ohýbá a praská, takže je velice těžké odhadnout, kdy se stavba může zřítit. Nátěry ocelových konstrukcí fungují v principu stejně, jako nátěry na dřevo: nátěr představuje ochrannou vrstvu, jež se vlivem sálavého tepla promění v termoizolační pěnu, která konstrukci ochrání na dostatečně dlouhou dobu, abyste stihli minimalizovat škody.

Nátěry na ocelové konstrukce mohou být v různých barvách a vyrábí se v několika variantách: nátěry do interiéru či exteriéru, nátěry ředitelné vodou anebo ředidlem. Vždy si ale pamatujte, že protipožární nátěr musí nanášet profesionální proškolená firma. To jsme samozřejmě i my. Pokud tedy stavíte, nebojte se nám ozvat!

Dřevozbarvující houby: je třeba se jich bát?

Kromě dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík a další) a dřevokazných hub (dřevomorka či koniofora) můžete někdy na dřevě najít stopy přítomnosti i dalšího živočišného druhu, kterým jsou takzvané dřevozbarvující houby.

Do této skupiny se někdy zařazují i plísně, které také mohou způsobovat nežádoucí zbarvení dřeva do různých odstínů žluté či narůžovělé. Hlavní podskupinou dřevozbarvujících hub však jsou houby modrací. Ty, jak již název napovídá, způsobují nežádoucí zbarvení běli dřeva do tónů šedomodré až šedočerné barvy. Toto zbarvení se pak projevuje v podobě skvrn o různé velikosti, zasahujících do různé hloubky dřeva.

Jaké mohou vzniknout škody?

Dobrá zpráva je, že dřevozbarvující houby nezpůsobují žádné změny fyzikálních vlastností dřeva. Nemění tedy jeho tvrdost ani pevnost, jelikož nerozkládají buněčnou stěnu dřevěného pletiva. Modrací houby ale škodí dřevu z estetického hlediska, jelikož mění jeho přirozený vzhled a narušují jej neestetickými tmavými skvrnami. Důležitější ale je, že mohou připravit optimální živnou půdu pro další dřevokazný hmyz, houby i plísně, a navíc může modré zbarvení přítomnost těchto škůdců dočasně maskovat.

Ideální podmínky pro modrací houby

Podobně jako plísně a dřevokazné houby potřebují i modrací houby ke svému růstu určité procento vlhkosti dřeva. Pro dřevozbarvující houby se ideální vlhkost pohybuje mezi 33 a 83 %, při teplotě vzduchu mezi 20 a 25°C.


Modrání nejčastěji postihuje dřevo jehličnatých stromů, není to ale pravidlem. Zpravidla se modrací houby zabydlují na čerstvě pokácených stromech, vystavených působení vlhkosti, lze je ale najít i v živém dřevě. Odstín nežádoucího zbarvení závisí na konkrétním druhu dřevozbarvující houby:

Aureobasidium

Řadíme mezi tzv. nedokonalé houby. Vyskytuje se po celém světě, a kromě dřeva může škodit i na rostlinách nebo textiliích. Způsobuje tmavé, černošedé zabarvení.

Ceratocystis

Způsobuje modrošedé zabarvení, světlejší než rod Aureobasidium, a to nejčastěji na dřevu borovic, případně smrku.

Sclerophoma

Způsobuje nežádoucí šedavé zabarvení dřeva borovic a smrků. Skvrny se objevují především na povrchu napadeného dřeva.

Graphium

Původce tmavě šedomodrého zbarvení borovicového či smrkového dřeva.

Chcete mít naprostou jistotu, že jsou dřevěné konstrukce u vaší stavby bezpečné a nehrozí jim poškození od nežádoucích organismů? Nechte si od nás vypracovat mykologický posudek!

Vyznáte se v odborných termínech z oblasti dřevokazných hub?

Když je řeč o dřevokazných houbách, případně i o plísních, často můžete zaslechnout odborné termíny (většinou odvozené z latinských pojmenování) jako třeba spóry nebo mycelium. Jste si ale 100% jistí, že víte, co tato pojmenování označují?

Abyste už nikdy nemuseli tápat, sestavili jsme pro vás malý slovníček pojmů, týkajících se dřevokazných hub a plísní:

Stélka

Vlastní tělo houby, které je tvořeno hyfami (viz níže). Stélka houby se dělí na dvě části: vyživovací (vegetativní) a fruktifikační (rozmnožovací). Vyživovací část tvoří mycelium, neboli podhoubí; fruktifikační část se nazývá plodnice.

Hyfy

Mnohobuněčná vlákna, z nichž je tvořena stélka houby. Hyfy se bohatě větví a mohou dorůstat do až překvapivé délky.

Mycelium

Síť vláken, která tvoří vyživovací část houby. Právě mycelium proniká do napadeného dřeva, ze kterého následně odčerpává živné látky, tedy celulózu nebo lignin.

Spóry

Jedno nebo vícebuněčné částečky (výtrusy), pomocí kterých se houba rozmnožuje. Vznikají v útvarech ze spletených hyf v rámci plodnice houby a následně jsou roznášeny do okolí větrem, hmyzem nebo s vodou.


Plodnice

Fruktifikační neboli rozmnožovací část houby. V době plné aktivity dokáže jedna plodnice vyprodukovat až 108 spór za hodinu. Vzhled plodnice je specifický pro každý druh houby a je proto nejspolehlivějším klíčem k jejímu určení.

Rhizomorfy

Silné a dlouhé provazovité útvary, spletené z povrchového mycelia. Houba jimi živiny nečerpá, ale naopak rozvádí a může se tak rozrůstat po velké ploše. Rhizomorfy jsou typické především pro dřevomorku domácí.

Ligninovorní houby

Houby, které se z napadeného dřeva živí ligninem (tmavší část dřeva) a způsobují následně bílou hnilobu, spojenou s korozivním rozpadem dřeva.

Celulózovorní houby

Houby, které se z napadeného dřeva odčerpávají celulózu (buničinu) a způsobují následně hnědou hnilobu, spojenou s kostkovitým rozkladem dřeva.

Parazitické houby

Dřevokazné houby, které napadají pouze rostoucí (tedy stále živé) stromy či keře.

Saprofytické houby

Dřevokazné houby, které napadají pouze řezivo a již vybudované dřevěné konstrukce.

Saproparazitické houby

Dřevokazné houby, které nepohrdnou živým ani zpracovaným dřevem. Do této skupiny patří většina dřevokazných hub.

Ošetřili jsme krov muzea

Červotoč, tesařík ani další dřevokazný hmyz či houby bohužel karanténu nedodržují, takže se nestarají o to, jestli se zrovna smí nebo nesmí chodit do muzeí. O to, aby nenavštívili České muzeum hudby na pražském Klárově, jsme se tedy museli postarat my. Odbornou metodou jsme zde provedli ošetření krovu.

Něco málo o muzeu hudby

Budova Českého muzea hudby se nachází na Malé Straně v Praze v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny. Najdete zde nejen rozsáhlou a zajímavou expozici rozličných hudebních nástrojů, ale i notové party, koncertní sál a mnoho dalšího.


Mykologické posudky: co se děje v laboratoři?

O mykologických posudcích jsme toho pro vás již napsali hodně. Mohli jste se dočíst, jak a proč vlastně probíhají nebo co od nich očekávat. O tom, co se děje ve výzkumné laboratoři, jsme se ale zatím nezmínili – pojďme to tedy napravit:

Všechno začíná odběrem vzorků z námi vytipovaných míst na dřevěných či zděných konstrukcích. Tyto vzorky nejprve označíme, abychom věděli, odkud který z nich pochází, a pak je dovezeme do odborné testovací laboratoře.

Dřevokazné houby a plísně v laboratoři

Zde se jich již ujmou experti, tedy profesionálové z oboru mykologie i ze stavebně technických oborů. Vzorky nejprve posoudí makroskopicky, případně za použití lupy a určí, zda je dřevo napadené aktivní (stále živou) dřevokaznou houbou, případně zda se jedná o starou hnilobu, která se již nemůže dále šířit. Určí rovněž stupeň a typ rozkladu dřeva.

Pokud se ve vzorcích prokáže aktivní přítomnost dřevokazné houby nebo plísně, je část vzorku umístěna do petriho misky s agarem (rosol, který funguje jako živná půda). Přibližně na 14 dnů jsou pak tyto vzorky vloženy do kultivačního boxu, v němž jsou nastavené optimální podmínky pro růst houby: tedy ideální vzdušná vlhkost i teplota.


Ještě v průběhu kultivace se vzorky v pravidelných intervalech kontrolují pod elektronovým mikroskopem z až 600násobným zvětšením. Po této zevrubné analýze již profesionální mykolog s jistotou určí druh i stadium dřevokazné houby přítomné ve vzorku.

Detaily výsledků rozboru pak podrobně rozepíše do zprávy, pro každý vzorek zvlášť. Tato zpráva je následně připojena jako příloha hotového mykologického posudku a je pro nás také cenným zdrojem informací, jelikož se i na jejím základě rozhodujeme pro nejvhodnější další postup.

Potřebujete také zhotovit mykologické posouzení? Není nic snazšího, od toho jsme tady – tak na nic nečekejte a kontaktujte nás!

Absolvovali jsme seminář Dřevařského ústavu

Jsme moderní firma, která se zajímá o novinky a nové technologické postupy z oboru. Také proto jsme absolvovali seminář, pořádaný pražským výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským.

Celý seminář byl zaměřený na ochranu dřeva před biotickými škůdci a diskutovány byly metody i postupy jak chemické, tak i technologické.

Osvědčení o absolvování semináře si můžete prohlédnout ve formátu PDF.


Národní dům na Vinohradech díky nám odolá požáru

Opět jsme měli možnost se podílet na zachování pražských památek i pro budoucí generace. Tentokrát šlo o Národní dům na Vinohradech, který můžete znát i pod jménem Dům železničářů, případně ÚKDŽ. A copak že jsme tam dělali? Veškeré dřevěné konstrukce krovů jsme opatřili protipožárním nátěrem. Prevence je totiž stokrát lepší, než následné nápravy škod…

Dům železničářů v kostce

Novorenesanční stavba Národního domu stojí na náměstí Míru už od roku 1894 a tvoří jednu z jeho dominant. Uvnitř najdete tři velké sály a pět salonků, kde se kromě kongresů, výstav a jiných společenských akcí konají i taneční kurzy slavné Taneční školy Národního domu.


 

PF 2020

Další pražské nádraží: tentokrát to v Dejvicích

O naší zakázce na Hlavním nádraží v Praze jsme vám již psali. A jelikož s námi byli spokojení (a nádraží má více budov), vrátili jsme se tam za účelem dezinfekce půdy ještě jednou.

A aby toho nebylo málo, rovnou jsme si vzali do parády další pražskou železniční stanici. Hlavní nádraží je to NEJvětší, nyní na nás čekalo to NEJstarší v Praze. Jaképak NEJ to asi bude příště?

Mikrovlnná sanace v Dejvicích

Dejvické nádraží funguje již od roku 1830, kdy tudy jezdila koněspřežka, a to převážně se dřevem z křivoklátských lesů. Později nádraží využíval i prezident T. G. Masaryk, který odsud jezdil na zámek do Lán. V současnosti budovu hojně využívají filmaři pro natáčení retro snímků. Aby jim však budova postupně nespadla na hlavu, je potřeba se o ni starat. No, a od toho jsme tu my: pomocí mikrovlnné sanace jsme ošetřili několik částí krovu přímo v budově nádraží.

 

Kontaktujte nás

 • SANAKO.cz, s.r.o.
 • Chodská 1393/13, 120 00 – Praha 2
 •  
 • T.: +420 720 467 016
 • F.: +420 222 933 482
 • E.: info@sanako.cz