Služby

Sanační práce

Komplexní ochrana proti všem biotickým škůdcům, jako jsou dřevozbarvující a dřevokazné houby a plísně (např. dřevomorka domácí, koniofora sklepní, trámovka plotní a jiné) dřevokazný hmyz (kůrovci, pilořitky, červotoči aj.). Sanační služby provádíme na dřevěných i zděných konstrukcích, v bytech, v historických objektech i ve veřejných budovách, v průmyslových i zemědělských stavbách. Na provedené práce podle použitých technologií vydáváme certifikát se zárukou od 3 do 10 let.

sananční práce
mykologický rozbor je nutný před každou sanací

Mykologické posouzení

odebraných nebo dodaných vzorků s kultivačním prokázáním a vlastní identifikací veškerých druhů plísní, dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu. Specializovaná laboratoř provádí makroskopické i mikroskopické stanovení poškození dřeva i zdiva. Výsledky jsou zpracovávány do závěrečné expertní zprávy s doporučením technologicky nejvhodnějšího opatření.

Odborné expertizy

specialisté vám podle ČSN 49 0600-1, ČSN EN 351-1 a EN 351-2 vypracují diagnostický posudek stavu dřevěných konstrukcí.

Diagnostika

dřevěných konstrukcí, zjišťování jejich stavebně-technického stavu a vypracování odborné expertízy týmem inženýrů – specialistů dle ČSN 49 0600-1, ČSN EN 351-1 a EN 351-2

Ochrana zděných, betonových a železobetonových konstrukcí proti průniku vody

či jiných kapalin za použití moderních hydroizolačních materiálů, schválených i pro konstrukce na pitnou vodu a poživatiny. Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodohospodářské stavby (mosty, tunely, přehrady, jezy, nádrže, bazény, jímky, ČOV, apod.).

diagnostika stavebních konstrukcí

Ochranné nátěry proti graffiti

Provádíme preventivní nátěry na fasádách domů, dopravních prostředcích, betonových konstrukcích, pilířích mostů, včetně odstranění již vytvořených graffiti.

Provedení preventivních ochranných nátěrů proti graffiti

na nových i starých fasádách domů, zateplovacích systémech, vnitřních i vnějších obkladech objektů, betonových konstrukcích, pilířích, mostech, v dopravních prostředcích apod., včetně odstranění stávajících graffiti.

Zajištění dlouhodobé protipožární ochrany

  • Pravidelné kontroly požárně bezpečnostních zařízení – protipožárních konstrukcí v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001,
  • ocelových krytých konstrukcí s požární odolností až 60 minut, dřevěných konstrukcí s hodnotou navýšení požární odolnosti až o 20 minut a snížením stupně hořlavosti do třídy A (nehořlavý), zajištění protipožární ochrany kabelů, textilií a jiných lehce vznětlivých materiálů.
zajištění dlouhodobé protipožární ochrany
mikrovlnná sanace u stropu

Dezinfekce

kontaminovaných prostor, laboratorní vyhodnocení stupně kontaminace a optimální návrh technologie dezinfekce, včetně samotného provedení.

Sanace vlhkého zdiva

Vysoušení vlhkého zdiva, sanace staveb, izolace.

Vysoušení podlah, teras, střech

Vodovodní havárie vždy přichází nečekaně a může se stát v kterémkoliv objektu. Při havarijním úniku vody dochází nejen ke značnému nasáknutí zdiva, ale i k zatečení do konstrukce podlah. V těchto situacích je potřeba zahájit řešení neodkladně, aby nedocházelo k větším škodám a vzniku nežádoucích zdraví škodlivých plísní.

K řádnému vysušení prostor se používají nejen běžné vysoušeče, ale vzhledem k tomu, že vlhkost je v konstrukcích uzavřena, je nutné na vysušení tepelných izolací (polystyren, minerální vata) použít efektivní cirkulační metodu.
Toto odborné vysoušení provádí naše partnerská firma www.akime.cz.

vysoušení zdí

Potřebujete pomoc s likvidací vlhkosti, plísně či dřevokazných škůdců?

Ozvěte se nám a my si s nimi poradíme.

Chci poslat zprávu

Kontaktujte nás