Zpět do aktualit »
Jak fungují sanační omítky?

Navzdory rozšířenému přesvědčení není sanační omítka samospásným řešením vlhkých zdí. To neznamená, že by nefungovala. Jako první krok je však potřeba najít příčinu toho, proč zeď vlhne a zavolat si odborníky, aby provedli odborné posouzení stavu a vhodnou metodu sanace. Teprve potom bude mít sanační omítka své opodstatnění a plnit svůj účel.

Co je to sanační omítka

Sanační omítka je speciální druh omítky s nízkou nasákavostí a vysokou paropropustností. Od obyčejné omítky se liší také tím, že je mnohem poréznější. Právě díky vysoké poréznosti odvádí sanační omítka vlhkost z vnitřku zdiva na povrch, kde se může volně odpařovat. Aplikace sanační omítky má, jak už jsme zmínili výše, smysl na zdech, kde byl odstraněn zdroj vlhkosti.

fasáda před a po

Složení sanační omítky

Jelikož musí sanační omítky rychle vyschnout a ztvrdnout, musí být jako pojivo použit hydraulický materiál: portlandský cement, hydraulické vápno. Pro zvýšení pórovitosti omítky se pak přidává lehčené plnivo, jako je pemza nebo perlit. Příslovečnou tajnou přísadou jsou pak rozličné přísady upravující zpracovatelnost a přilnavost, a napěňující složky.

Životnost sanační omítky

Sanační omítky mají tu skvělou vlastnost, že zabraňují rozpuštěným solím z vlhkého zdiva vytvářet na povrchu neestetické mapy. Ionty solí (konkrétně chloridů, dusičnanů a síranů) se usazují právě ve zmíněných četných pórech sanační omítky a nestihnou se tak dostat na povrch, kde by krystalizovaly.

 

pomůcky k aplikaci omítky

Po určité době však mohou póry sanační omítky ucpat úplně, a ta pak ztrácí své původní vlastnosti a je potřeba ji opět obnovit. To se může stát během několika měsíců, ale i několika let – záleží jednak na kvalitě použitého materiálu a především pak na míře zasolení původní zdi.

Naše rada na závěr zní: máte-li vlhké zdi, na kterých se začíná rozrůstat plíseň, nevyhazujte peníze za drahé nátěry ve snaze vyřešit problém svépomocí. Raději nám napište či zavolejte a problém vyřešíme společně, rychleji a efektivněji.

Kontaktujte nás