Zpět do aktualit »
Dřevozbarvující houby: je třeba se jich bát?

Kromě dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík a další) a dřevokazných hub (dřevomorka či koniofora) můžete někdy na dřevě najít stopy přítomnosti i dalšího živočišného druhu, kterým jsou takzvané dřevozbarvující houby.

Do této skupiny se někdy zařazují i plísně, které také mohou způsobovat nežádoucí zbarvení dřeva do různých odstínů žluté či narůžovělé. Hlavní podskupinou dřevozbarvujících hub však jsou houby modrací. Ty, jak již název napovídá, způsobují nežádoucí zbarvení běli dřeva do tónů šedomodré až šedočerné barvy. Toto zbarvení se pak projevuje v podobě skvrn o různé velikosti, zasahujících do různé hloubky dřeva.

Jaké mohou vzniknout škody?

Dobrá zpráva je, že dřevozbarvující houby nezpůsobují žádné změny fyzikálních vlastností dřeva. Nemění tedy jeho tvrdost ani pevnost, jelikož nerozkládají buněčnou stěnu dřevěného pletiva. Modrací houby ale škodí dřevu z estetického hlediska, jelikož mění jeho přirozený vzhled a narušují jej neestetickými tmavými skvrnami. Důležitější ale je, že mohou připravit optimální živnou půdu pro další dřevokazný hmyz, houby i plísně, a navíc může modré zbarvení přítomnost těchto škůdců dočasně maskovat.

Ideální podmínky pro modrací houby

Podobně jako plísně a dřevokazné houby potřebují i modrací houby ke svému růstu určité procento vlhkosti dřeva. Pro dřevozbarvující houby se ideální vlhkost pohybuje mezi 33 a 83 %, při teplotě vzduchu mezi 20 a 25°C.


Modrání nejčastěji postihuje dřevo jehličnatých stromů, není to ale pravidlem. Zpravidla se modrací houby zabydlují na čerstvě pokácených stromech, vystavených působení vlhkosti, lze je ale najít i v živém dřevě. Odstín nežádoucího zbarvení závisí na konkrétním druhu dřevozbarvující houby:

Aureobasidium

Řadíme mezi tzv. nedokonalé houby. Vyskytuje se po celém světě, a kromě dřeva může škodit i na rostlinách nebo textiliích. Způsobuje tmavé, černošedé zabarvení.

Ceratocystis

Způsobuje modrošedé zabarvení, světlejší než rod Aureobasidium, a to nejčastěji na dřevu borovic, případně smrku.

Sclerophoma

Způsobuje nežádoucí šedavé zabarvení dřeva borovic a smrků. Skvrny se objevují především na povrchu napadeného dřeva.

Graphium

Původce tmavě šedomodrého zbarvení borovicového či smrkového dřeva.

Chcete mít naprostou jistotu, že jsou dřevěné konstrukce u vaší stavby bezpečné a nehrozí jim poškození od nežádoucích organismů? Nechte si od nás vypracovat mykologický posudek!

Kontaktujte nás