Zpět do aktualit »
Vyznáte se v odborných termínech z oblasti dřevokazných hub?

Když je řeč o dřevokazných houbách, případně i o plísních, často můžete zaslechnout odborné termíny (většinou odvozené z latinských pojmenování) jako třeba spóry nebo mycelium. Jste si ale 100% jistí, že víte, co tato pojmenování označují?

Abyste už nikdy nemuseli tápat, sestavili jsme pro vás malý slovníček pojmů, týkajících se dřevokazných hub a plísní:

Stélka

Vlastní tělo houby, které je tvořeno hyfami (viz níže). Stélka houby se dělí na dvě části: vyživovací (vegetativní) a fruktifikační (rozmnožovací). Vyživovací část tvoří mycelium, neboli podhoubí; fruktifikační část se nazývá plodnice.

Hyfy

Mnohobuněčná vlákna, z nichž je tvořena stélka houby. Hyfy se bohatě větví a mohou dorůstat do až překvapivé délky.

Mycelium

Síť vláken, která tvoří vyživovací část houby. Právě mycelium proniká do napadeného dřeva, ze kterého následně odčerpává živné látky, tedy celulózu nebo lignin.

Spóry

Jedno nebo vícebuněčné částečky (výtrusy), pomocí kterých se houba rozmnožuje. Vznikají v útvarech ze spletených hyf v rámci plodnice houby a následně jsou roznášeny do okolí větrem, hmyzem nebo s vodou.


Plodnice

Fruktifikační neboli rozmnožovací část houby. V době plné aktivity dokáže jedna plodnice vyprodukovat až 108 spór za hodinu. Vzhled plodnice je specifický pro každý druh houby a je proto nejspolehlivějším klíčem k jejímu určení.

Rhizomorfy

Silné a dlouhé provazovité útvary, spletené z povrchového mycelia. Houba jimi živiny nečerpá, ale naopak rozvádí a může se tak rozrůstat po velké ploše. Rhizomorfy jsou typické především pro dřevomorku domácí.

Ligninovorní houby

Houby, které se z napadeného dřeva živí ligninem (tmavší část dřeva) a způsobují následně bílou hnilobu, spojenou s korozivním rozpadem dřeva.

Celulózovorní houby

Houby, které se z napadeného dřeva odčerpávají celulózu (buničinu) a způsobují následně hnědou hnilobu, spojenou s kostkovitým rozkladem dřeva.

Parazitické houby

Dřevokazné houby, které napadají pouze rostoucí (tedy stále živé) stromy či keře.

Saprofytické houby

Dřevokazné houby, které napadají pouze řezivo a již vybudované dřevěné konstrukce.

Saproparazitické houby

Dřevokazné houby, které nepohrdnou živým ani zpracovaným dřevem. Do této skupiny patří většina dřevokazných hub.

Kontaktujte nás