Zpět do aktualit »
Protipožární ochrana dřevěných konstrukcí

Dřevostavby jsou krásné, útulné a hezky voní. Navíc se se dřevem dobře pracuje a každá dřevěná konstrukce bude ve výsledku vypadat hezky. Jak je to ale s ochranou proti ohni?

Hořlavost a požární odolnost

Nejdříve ze všeho bychom si měli vymezit základní pojmy. To, že dřevo hoří, víme asi všichni. A abychom mohli zvýšit jeho odolnost proti ohni a sálavému teplu, měli bychom se naučit rozlišovat následující základní pojmy:

Hořlavost

Hořlavost je ukazatelem toho, jak jednotlivý materiál přispívá k šíření a intenzitě požáru. To, jakou má které dřevo hořlavost se určuje pomocí bodu vzplanutí, bodu zápalnosti, bodu hoření a vlastního rozkladu dřeva, což jsou vše hodnoty uvedené ve stupních Celsia.

Požární odolnost

Požární odolnost je schopnost konstrukce plnit svou nosnou funkci a zachovávat tvarovou celistvost. Jedná se vždy o časový údaj, který nám sděluje, jak dlouho je daná konstrukce schopná odolávat vlivům ohně.

Jak dřevu snížit hořlavost?

Obecně lze říci, že snížit hořlavost dřeva je možné omezením přístupu kyslíku k jeho povrchu, případně napuštěním (impregnací) dřeva látkou, která znemožňuje hoření. První možnost se přitom ukazuje být mnohem účinnější a do praxe se uvádí pomocí protipožárních nátěrů.


Protipožární nátěry můžeme rozdělit do 3 skupin podle toho, na jakém principu fungují:

  1. Zábranové nátěry, které doslova brání přístupu kyslíku k povrchu dřeva, ovšem nemají žádnou izolační schopnost.
  2. Intumescentní (zpěňující) nátěry, které při působení vysokých teplot nekolikanásobně zvětší svůj objem – tedy doslova napění. Výsledná uhlíkatá pěna pak funguje jako termoizolační vrstva. Tyto nátěry se dnes používají nejčastěji.
  3. Sublimující nátěry, které kombinují vlastnosti obou předchozích typů. Jejich nevýhodou je ovšem vysoká cena.

Protipožární nátěry by měl vždy aplikovat profesionál, který dovede spolehlivě vybrat vhodný typ, správně si připraví podklad a nátěr odborně nanese. Neriskujte proto aplikaci svépomocí a raději se obraťte na nás.

Kontaktujte nás