Zpět do aktualit »
Protipožární nátěr vám pomůže předejít neštěstí

Dobrý sluha, zlý pán – oheň. V našem případě to platí dvojnásob. S našimi ochrannými nátěry, které aplikujeme jak na dřevěné, tak i ocelové konstrukce, se již požáru bát nemusíte. S našimi několikaletými bohatými zkušenostmi vám rádi poradíme a provedeme aplikaci nátěru za vás. Protipožární nátěr nemůže zabránit hoření, pouze zvyšuje dobu vznícení a poskytuje větší čas lidem opustit hořící objekt. 

Nátěry ocelových konstrukcí

Jedno z největších rizik při požáru ocelové konstrukce při vysoké teplotní zátěži je jednoznačně pokles únosnosti – ocelová konstrukce ztratí stabilitu. Následně může dojít k pokroucení konstrukce nebo až k jejímu zhroucení. Výše teploty, kterou je ocel schopna snést s ohledem na její zatížení je v rozmezí mezi 350–750° C.

Druhy protipožárních nátěrů

Na trhu se setkáte se třemi druhy nátěrů. Pro ocelové konstrukce se ale používají jen dva z nich.

Intumescentní nátěry (můžete se setkat také s pojmem zpevňující) se používají nejčastěji a fungují tak, že při zvyšující se teplotě expandují a následně karbonizují. Vytvoří tak vrstvu z uhlíkové pěny, která určitou dobu zabraňuje účinku vysokého žáru a plamenů vůči ocelové konstrukci. 

Protipožární nátěr se skládá hned z několika složek, jejichž základ tvoří kyselina fosforečná, která se přidává ve formě amoniumpolyfosfátu. Kdysi byly základem nátěru fosforečné soli, které jsou ale velmi hygroskopické (snadno pohlcují a udržují vlhkost vzduchu). Dále se do nátěru přidávají tzv. nadouvadla, která obsahují vysoké množství dusíku: melamin, dikyandiamid a glycin. Pro ještě lepší ohnivzdornost nátěru se do něj vmíchávají další přídavné látky. 

Nátěry ocelových konstrukcí se aplikují téměř pokaždé ve třech vrstvách: základový nátěr, funkční vrstva a krycí nátěr. Jakmile vznikne požár, jednotlivé vrstvy začnou fungovat každá při určité teplotě a ve vzájemné časové návaznosti. Základový nátěr musí být stálý a dobře držet na ocelové konstrukci. Při dalším dosáhnutí určitého teplotního bodu začne funkční vrstva pěnit. Vypěněná vrstva nesmí po povrchu kapat a stékat. Krycí vrstva nesmí zabraňovat tvorbě pěny (protipožární nátěr by neplnil svou funkci), a proto je nutné, aby shořela dříve. Poslední nátěr zabraňuje mechanickému poškození a zvyšuje odolnost vůči povětrnostním vlivům. Vyrábí se v nejrůznějších barevných odstínech, aby podtrhla jednotu konstrukce, jelikož funkční nátěry jsou vyráběny z omezeného množství barev.

Sublimující nátěry tvoří silnou vrstvu aditiv, vyztužených skleněnými vlákny nebo rohožemi, která začíná sublimovat (odpařovat se) při vyšších teplotách. Sublimující nátěry byly poprvé využity na cestách Američanů do Vesmíru, aby zabránily přehřátí raketového obalu a zároveň, aby nedošlo k poškození kabelů a řídicího systému kvůli vysokým teplotám.

Tyto nátěry jsou velmi odolné vůči mechanickému poškození a skvěle vzdorují nepříznivým povětrnostním vlivům. Proto jsou ideální na velmi namáhané konstrukce, kde je potřeba vyřadit možnost selhání a do nepřístupných míst, na která není možné použít běžné ochranné nátěry. Bohužel jsou velmi nákladné, a proto prozatím nemají příliš velké využití.

Protipožární nátěr jen od profesionála

Aplikace jednotlivých vrstev není jednoduchá záležitost a aby nátěry ocelových konstrukcí správně fungovaly, je nutné dodržet určitý pracovní postup a technologii nanášení. Disponujeme potřebným vybavením a měřícími stroji, které nám udají přesné hodnoty tloušťky jednotlivých vrstev. Proto se neváhejte se svými dotazy či se samotným nanášením obrátit na nás. Protipožární nátěry máme v malíčku a naši odborníci je aplikují již několik let.

 

Kontaktujte nás