Zpět do aktualit »
Nařízení proti zavlékání tesaříka Aromia bungii do EU

Dne 3. 1. 2019 vydal ÚKZÚZ (ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) nařízení k zavedení mimořádných rostlinolékařských opatření, sloužících jako prevence před zavlečením a rozšířením tesaříka druhu Aromia bungii. Nařízení vstoupilo v platnost kvůli výskytu tohoto druhu v Itálii a na území Německa.

Seznamte se s tesaříkem Aromia

Tesařík Aromia bungii je původem z jihovýchodní Asie, tedy Číny, Korey, Vietnamu a Tchajwanu. Napadá především dřeviny rodu Prunus, což jsou broskvoně, meruňky, švestky a třešně. Jelikož není schopen letů na dlouhé vzdálenosti, byl do Evropy dovezen nejspíše ve dřevě nebo dřevěných obalových materiálech, vyrobených z výše uvedených dřevin.

tesařík aromia bungii

Tesařík Aromia je asi 4 cm dlouhý, má leskle černé krovky a výrazně červený štít. Samičky mají článkovaná tykadla zhruba stejně dlouhá jako tělo, tykadla samců jsou ještě delší. Samičky kladou podlouhlá, nazelenalá vajíčka o délce asi 2 mm. Životní cyklus tesaříka Aromia bungii trvá v rozmezí od 2 do 4 let, v závislosti na vnějších podmínkách.

strom rodu prunus

Jak tesařík Aromia škodí

Nejvíce škodí samozřejmě larvy, které vyžírají běl dřeva výše zmíněných ovocných stromů, někdy se prokoušou až na jádro, kořeny stromů ale nenapadají. Prokousané chodbičky mohou být klidně až 60 cm dlouhé. Napadené dřevo poznáte podle výletových otvorů v kmeni. Dospělí brouci se pak živí spadaným nebo nahnilým ovocem.

V čem spočívá ochranné nařízení?

V rámci nařízení je zakázáno dovážet výše zmíněné dřeviny ze zemí, v nichž se tesařík vyskytuje. Zákaz platí pro živé dřeviny ve formě stromku, s kmenem o průměru více než 1 cm. Vztahuje se také na samotné dřevo z těchto stromů a dřevěný obalový materiál. Piliny nebo třísky podobného dřeva, dovážené do Evropy, musí mít příslušné fytosanitární vysvědčení.

Každý, kdo zjistí přítomnost tesaříka Aromia bungii, nebo má podezření na jeho přítomnost, má ze zákona povinnost kontaktovat ÚKÚZ.

Kontaktujte nás