Zpět do aktualit »
Mykologické posudky pod lupou

Jak vypadají a k čemu slouží mykologické posudky?

Mykologický posudek je vlastně odborná expertiza, která shrnuje stav dřevěných konstrukcí posuzované stavby. Vytváří se na základě žádosti zákazníka a je velmi důležitý např. pro statika a další stavební odborníky.

dřevěná konstrukce krovu
nákres půdorysu budovy

Průběh mykologického posouzení

Posuzovanou stavbu nejprve samozřejmě osobně navštívíme a provedeme podrobnou prohlídku veškerých dřevěných konstrukcí (jako jsou krovy, stropní trámy a další). Následuje odebrání vzorků dřeva a jejich odeslání do laboratoře, která odborně vyhodnotí jejich stav a případně identifikuje konkrétní dřevokazné houby či plísně.

Výsledkem je mykologický posudek s podrobným půdorysným schématem, ve kterém jsou detailně označena místa poškození jednotlivých prvků konstrukce.

Mykologický posudek dále zahrnuje:

  • Stanovení vlhkosti stavebního dřeva
  • Návrh na prevenci napadení objektu dřevokaznými škůdci
  • Návrh na postup sanace napadeného objektu
  • Podrobný popis laboratorní analýzy a jejích výsledků
laboratorní rozbor

Mykologické posudky od našich odborníků

V oboru sanace dřevěných konstrukcí nejsme žádní nováčci – důkazem je i fakt, že jsme byli mimo jiné přizváni jako odborníci pro vytvoření mykologického posudku stavu dřevěných konstrukcí Kladrubského hřebčína.

Kontaktujte nás