Zpět do aktualit »
Mykologické posudky: co se děje v laboratoři?

O mykologických posudcích jsme toho pro vás již napsali hodně. Mohli jste se dočíst, jak a proč vlastně probíhají nebo co od nich očekávat. O tom, co se děje ve výzkumné laboratoři, jsme se ale zatím nezmínili – pojďme to tedy napravit:

Všechno začíná odběrem vzorků z námi vytipovaných míst na dřevěných či zděných konstrukcích. Tyto vzorky nejprve označíme, abychom věděli, odkud který z nich pochází, a pak je dovezeme do odborné testovací laboratoře.

Dřevokazné houby a plísně v laboratoři

Zde se jich již ujmou experti, tedy profesionálové z oboru mykologie i ze stavebně technických oborů. Vzorky nejprve posoudí makroskopicky, případně za použití lupy a určí, zda je dřevo napadené aktivní (stále živou) dřevokaznou houbou, případně zda se jedná o starou hnilobu, která se již nemůže dále šířit. Určí rovněž stupeň a typ rozkladu dřeva.

Pokud se ve vzorcích prokáže aktivní přítomnost dřevokazné houby nebo plísně, je část vzorku umístěna do petriho misky s agarem (rosol, který funguje jako živná půda). Přibližně na 14 dnů jsou pak tyto vzorky vloženy do kultivačního boxu, v němž jsou nastavené optimální podmínky pro růst houby: tedy ideální vzdušná vlhkost i teplota.


Ještě v průběhu kultivace se vzorky v pravidelných intervalech kontrolují pod elektronovým mikroskopem z až 600násobným zvětšením. Po této zevrubné analýze již profesionální mykolog s jistotou určí druh i stadium dřevokazné houby přítomné ve vzorku.

Detaily výsledků rozboru pak podrobně rozepíše do zprávy, pro každý vzorek zvlášť. Tato zpráva je následně připojena jako příloha hotového mykologického posudku a je pro nás také cenným zdrojem informací, jelikož se i na jejím základě rozhodujeme pro nejvhodnější další postup.

Potřebujete také zhotovit mykologické posouzení? Není nic snazšího, od toho jsme tady – tak na nic nečekejte a kontaktujte nás!

Kontaktujte nás